Prijzen en kosten

De prijs van de foto afdrukken hangt af van de gekozen foto, de gekozen grootte en het gekozen papier type. De verzendmethode en het bestemmingsland kunnen eveneens een invloed hebben op de prijs.

Alle vermelde prijzen op de webshop vincewynants.com zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven op de webshop.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld bij het gekozen artikel.