Herroepingsplicht

Zoals wettelijk bepaald heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de webshop Vince Wynants van Brivinco BV.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant Vince Wynants, Brivinco bv, Katersberg 159, 2440 Geel met telefoonnummer +32 479 211359 en met emailadres: vince@wynants.com, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Gelieve alle verdere voorwaarden m.b.t. de herroeping van bestelde artikelen te vinden in de Algemene Verkoopsvoorwaarden.